Privacyverklaring

Privacyverklaring Testpump.eu - Mei 2020

Testpump.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@testpump.eu.
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier
op onze website, of met ons deelt via de telefoon, fax of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u
verwerken zijn uw naam, e-mailadres, functietitel, geslacht en telefoonnummer. Indien het opgegeven
aflever- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Testpump.eu heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger
dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de identiteit van
onze bezoekers echter niet controleren. Als u er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via
info@testpump.eu zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.
 
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons orderproces.
Hieronder verstaan wij offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden, facturen, het
afleveren van orders en het tot stand brengen van directe communicatie.
 
Na het plaatsen van een order bij Testpump.eu houden wij u per e-mail op de hoogte van acties,
promoties en toevoegingen aan ons assortiment. Dit doen wij vanuit het gerechtvaardigde belang
om onze producten en diensten te promoten en verkopen. Indien u onze mailingen niet wenst te
ontvangen kunt u zich hier voor afmelden d.m.v. de afmeldlink onderaan onze mailingen. Staat u
geregistreerd als klant maar heeft u niet eerder een order geplaatst, dan sturen wij dergelijke
mailingen alleen indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Testpump.eu neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy
op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen
door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Testpump.eu bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren.
Indien er sprake is van een orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en
de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om te voldoen aan eventuele wettelijke
verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Testpump.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies en vergelijkbare technieken
Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Testpump.eu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal
naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen
via info@testpump.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij
altijd telefonisch contact met u opnemen om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie
wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
   
Contact en klachten
Testpump.eu is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop
wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende
oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Testpump.eu
Australiëweg 22
NL-9407 TE Assen
info@testpump.eu